thainewsonline

สินเชื่อสร้างอาชีพ วงเงินสูงสุด 2 แสน งดต้น-ดอก 6 งวดแรก ธ.ออมสินชี้แจงแล้ว

10 กันยายน 2565
129
สินเชื่อสร้างอาชีพ วงเงินสูงสุด 2 แสน งดต้น-ดอก 6 งวดแรก ธ.ออมสินชี้แจงแล้ว

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง เรื่องออมสินปรับการลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพผ่านไลน์

จากการส่งต่อข้อความว่าออมสินปรับการลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพผ่านไลน์ ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า

ธนาคารไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เป็นการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำโฆษณาของธนาคารออมสินไปดัดแปลงสร้างข้อความขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง 

 

affaliate-2

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115

สินเชื่อสร้างอาชีพ วงเงินสูงสุด 2 แสน งดต้น-ดอก 6 งวดแรก ธ.ออมสินชี้แจงแล้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ tnews

affaliate-3