หมอธีระ เผยข้อมูล Long COVID กับคนกรุ๊ปเลือดไหนมีปัญหามากที่สุด พร้อมสาเหตุ

28 สิงหาคม 2565

"หมอธีระ วรธนารัตน์"เผยข้อมูล ภาวะ Long COVID (ลองโควิด) กับคนกรุ๊ปเลือดไหนมีปัญหามากที่สุด มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆ พร้อมสาเหตุ

"หมอธีระ" หรือ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat เกี่ยวกับ ภาวะ Long COVID (ลองโควิด) กับกรุ๊ปเลือด

หมอธีระ เผยข้อมูล Long COVID กับคนกรุ๊ปเลือดไหนมีปัญหามากที่สุด พร้อมสาเหตุ

 

Diaz-Salazar S และคณะจากประเทศสเปน ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อ Infectious Diseases เมื่อวานนี้ 27 สิงหาคม 2565 เป็นการศึกษาแบบ case-control study ในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  จำนวน 121 คน โดยมี 36 คนที่มีปัญหาลองโควิด และอีก 85 คนที่ไม่มีปัญหา ลองโควิด พบว่า ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป O จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาลองโควิด มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าทำให้เสี่ยงมากกว่าราว 6 เท่า (ช่วงความเชื่อมั่น 95% ตั้งแต่ 1.6-23 เท่า)

 

นอกจากนี้ยังมีจำนวนอาการผิดปกติต่างๆ มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นอีกด้วย ทั้งนี้พบว่าผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป O จะมีค่าสารเคมีในเลือดที่บ่งถึงการเกิดกระบวนการอักเสบมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น แม้การศึกษานี้มีจำนวนกลุ่มประชากรที่ศึกษาไม่มากนัก แต่ก็ให้ผลการศึกษาที่น่าสนใจ และน่าติดตามว่าจะมีการศึกษาขนาดใหญ่ในอนาคตที่จะพิสูจน์ให้เห็นผลที่สอดคล้องกันหรือไม่

หมอธีระ เผยข้อมูล Long COVID กับคนกรุ๊ปเลือดไหนมีปัญหามากที่สุด พร้อมสาเหตุ

อย่างไรก็ตาม ปัญหา Long COVID เป็นเรื่องจริงและทำให้ประเทศทั่วโลกต้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด

 

ขอบคุณ Thira Woratanarat

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews