ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด

10 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 10 ส.ค 65 ทั้งน้ำมันในกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ตามมาด้วย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก และ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม ตามมาด้วย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด

ราคาน้ำมัน วันที่ 10 ส.ค. 2565  ปตท. 

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร 
 • ราคาน้ำมัน เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด

ราคาน้ำมัน วันที่ 10 ส.ค. 2565  บางจาก

 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด

ราคาน้ำมัน วันที่ 10 ส.ค. 2565  เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน ล่าสุดวันนี้ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด