ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ทั้งเบนซิน-แก๊สโซฮอล์- ดีเซล  

07 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ทั้งเบนซิน-แก๊สโซฮอล์- ดีเซล จาก 3 ปั๊มใหญ่ ทั้งประเทศไทย ประกอบไปด้วย  ปตท. และ บางจาก ตามมาด้วย เชลล์ มีผลในเวลา 05.00 น. ทั่วประเทศ

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ทั้งเบนซิน-แก๊สโซฮอล์- ดีเซล  

จาก 3 ปั๊มใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ทั้งเบนซิน-แก๊สโซฮอล์- ดีเซล  

 

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565  ปตท. 

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ทั้งเบนซิน-แก๊สโซฮอล์- ดีเซล  

 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้  แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เบนซิน 95 ราคา 44.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565  บางจาก 

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ทั้งเบนซิน-แก๊สโซฮอล์- ดีเซล  

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 เชลล์ (Shell) 

ราคาน้ำมัน วันที่ 7 ส.ค. 2565 ทั้งเบนซิน-แก๊สโซฮอล์- ดีเซล  

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร