เช็คเลย ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ต้องจ่ายเงินสมทบ เดือน ส.ค. เท่าไหร่

เช็คเลย ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ต้องจ่ายเงินสมทบ เดือน ส.ค. เท่าไหร่

06 ส.ค. 2565 เวลา 11:39 น.5.8k

ผู้ประกันตนเช็คเลย เงินสมทบประกันสังคม 2565 มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือนสิงหาคม เท่าไหร่

จากกรณีที่ล่าสุด ประกันสังคม ได้ประกาศลดเงินสมทบประกันสังคม ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ซึ่งทำให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือนสิงหาคม แบบเต็มจำนวน เพราะไม่ได้ลดเงินประกันสังคมแล้ว โดยเริ่มเดือนสิงหาคม 2565 แต่ละมาตราจ่ายเป็นจำนวนเท่าไหร่ มีคำตอบ

เงินสมทบประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2565
 

ผู้ประกันตนมาตรา 33

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 เป็นจำนวน 5% ต่อเดือน หรือจ่ายในอัตรา 750 บาทต่อเดือน เช่น

- เงินเดือน 9,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 450 บาท ต้องหักเข้าประกันสังคม
- เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท ต้องหักเข้าประกันสังคม

affaliate-2

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 9% ต่อเดือน หรือจ่ายในอัตรา 432 บาทต่อเดือน เช่น

- เงินเดือน 4,800 บาท (ฐานเงินที่ใช้คำนวณ) x 9% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 432 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40

- ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
- ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
- ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาทต่อเดือน

เช็คเลย ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ต้องจ่ายเงินสมทบ เดือน ส.ค. เท่าไหร่ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ