รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  ปรับราคาขึ้น กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์

01 สิงหาคม 2565

รู้ไว้ก่อนเติม!  " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 2 ส.ค. 65 ปรับราคาขึ้น กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เติมด่วน! กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 0.80 สต. ดีเซลราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (2 สิงหาคม 2565)

รู้ไว้ก่อนเติม!  " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " ปรับราคาขึ้น กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เติมด่วน!

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  ปรับราคาขึ้น กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์

เติมด่วน! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ส.ค. 65  กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 0.80 สต. ดีเซลราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (2 สิงหาคม 2565)

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ส.ค. 65 " ปตท. 

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  ปรับราคาขึ้น กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 46.06 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.65 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.38 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ E20 ลิตรละ 37.54 บาท 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ E85 ลิตรละ 34.14 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บาท

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  ปรับราคาขึ้น กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์

 

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2 ส.ค. 65 " บางจาก

รู้ไว้ก่อนเติม! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้  ปรับราคาขึ้น กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์

 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.65 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.38 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ E20 ลิตรละ 37.54 บาท 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ E85 ลิตรละ 34.14 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บาท