ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 

01 สิงหาคม 2565

" ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ " 1 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล ณ เวลา 07.00 น.

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 

" ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ " 1 ส.ค. 65 เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล ณ เวลา 07.00 น.

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565  ปตท. 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เบนซิน 95 ราคา 45.26 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 บางจาก

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 47.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เชลล์

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.58 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.85 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.34 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 48.76 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 PT

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ วันที่ 1 ส.ค. 2565 เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้เบนซิน ราคา 45.76 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.85 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.58 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.74 บาท/ลิตร