1 ส.ค. บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงินโอนเข้า เช็กสิทธิได้ค่าอะไรบ้าง

31 กรกฎาคม 2565

1 สิงหาคม 2565 กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้มีรายรายได้น้อยที่ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กสิทธิได้ค่าอะไรบ้าง

ติดตามความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยผู้ถือบัตรรายเก่ายังคงสามารถใช้สิทธิได้ ก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่เดือนสิงหาคม 2565 นี้ โดย กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรตามไทมไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งจะมีเงินเข้าวันไหน สามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ ตรวจสอบสิทธิตามไทม์ไลน์ ดังนี้

 

1 ส.ค. บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงินโอนเข้า เช็กสิทธิได้ค่าอะไรบ้าง

ไทม์ไลน์บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน) 

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง) 


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

- เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 

1 ส.ค. บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงินโอนเข้า เช็กสิทธิได้ค่าอะไรบ้าง

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Tnews