ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ เงื่อนไข 7 ข้อ ใครลงได้บ้าง เช็คได้เลย โพสต์เดียวจบ

29 กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนสิงหาคม 2565 เช็ครายละเอียด ใครได้หรือไม่ได้บ้าง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน

ด้านนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุ การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ในครั้งนี้ เพื่อคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเข้าระบบ โดยจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกปี หากผู้ถือบัตรฯ มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องถูกตัดสิทธิออกจากระบบ ส่วนการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะมีทั้งแบบออนไลน์ และผ่านสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงที่ว่าการอำเภอ อีกทั้งจะประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดเร่งให้ข้อมูลการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

สำหรับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565

1.สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.

3.เดิม รายได้บุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

4.ทรัพย์สินทางการเงินบุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท

5.ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

6.ต้องไม่มีบัตรเครดิต

7.ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)

ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ เงื่อนไข 7 ข้อ ใครลงได้บ้าง เช็คได้เลย โพสต์เดียวจบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews