คุณจุน วนวิทย์ เจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง บริจาคเงิน 900 ล้าน แก่มูลนิธิรามาธิบดี

28 กรกฎาคม 2565

คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง "ฮาตาริ" บริจาคเงิน 900 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวานนี้ 27 ก.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ก Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital เผยว่า บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณจุน วนวิทย์ เจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง บริจาคเงิน 900 ล้าน แก่มูลนิธิรามาธิบดี

 

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ

คุณจุน วนวิทย์ เจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง บริจาคเงิน 900 ล้าน แก่มูลนิธิรามาธิบดี

 

ทั้งนี้ บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท และบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

คุณจุน วนวิทย์ เจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง บริจาคเงิน 900 ล้าน แก่มูลนิธิรามาธิบดี

คุณจุน วนวิทย์ เจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง บริจาคเงิน 900 ล้าน แก่มูลนิธิรามาธิบดี

คุณจุน วนวิทย์ เจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง บริจาคเงิน 900 ล้าน แก่มูลนิธิรามาธิบดี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews