รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 ปรับลดลง

25 กรกฎาคม 2565

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับลดลงอีก 60 สต.  E85 ลด 40 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (26 กรกฎาคม 2565) อัพเดทข้อมูลจาก จาก 2 ปั๊มน้ำมันดัง

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 ปรับลดลงอีก 60 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. 

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 ปรับลดลง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปรับลดลงอีก 60 สต. เว้น E85 ลด 40 สต. มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (26 กรกฎาคม 2565) ตามมาด้วย กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 บาท กองทุนฯอ่วมแบกหนี้ 1.15 แสนล้าน ถึงสิ้นเดือน ก.ค.นี้

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 26 ก.ค. 65 " ปตท. 

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 ปรับลดลง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 44.46 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 ปรับลดลง

" ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 26 ก.ค. 65 "  บางจาก 

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 ปรับลดลง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 47.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร

 

รู้ไว้ก่อนเติม! " ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ " 26 ก.ค. 65 ปรับลดลง