มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด

23 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไฟเขียว "ประยุทธ์" ได้ไปต่อ 256ต่อ206เสียง "บิ๊กป้อม"ไว้วางใจสูงสุด -"จุรินทร์" รั้งท้าย "ไว้วางใจ" น้อยสุด ด้าน"อนุพงษ์" "ไม่ไว้วางใจ"มากสุด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (23 ก.ค.) ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม "10รัฐมนตรี"  นั้น ที่ประชุมฯ มีมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไป ด้วยคะแนนเสียง 256 ต่อ 206 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง

 

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด

 

ผลงานลงมติปรากฎว่าที่ประชุมมีมติ แบ่งเป็น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

-ไว้วางใจ 256เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง
-งดออกเสียง 9เสียง


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และพาณิชย์

-ไว้วางใจ 241เสียง
-ไม่ไว้วางใจ207 เสียง
-งดออกเสีย23 เสียง

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข

-ไว้วางใจ 264เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 205เสียง
-งดออกเสียง 3 เสียง

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

-ไว้วางใจ268 เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 193เสียง
-งดออกเสียง 11เสียง

 

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

-ไว้วางใจ 245เสียง
-ไม่ไว้วางใจ212 เสียง
-งดออกเสียง 13เสียง

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

-ไว้วางใจ 262เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 205เสียง
-งดออกเสียง 5เสียง

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ไว้วางใจ 249เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 205เสียง
-งดออกเสียง 18 เสียง

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด
นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

-ไว้วางใจ 244เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 209เสียง
-งดออกเสียง 17 เสียง

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 

-ไว้วางใจ 249 เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 204เสียง
-งดออกเสียง18 เสียง

มติสภาฯ ไฟเขียว ประยุทธ์ ได้ไปต่อ ด้าน บิ๊กป้อม ไว้วางใจสูงสุด
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

-ไว้วางใจ 246เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 206สียง
-งดออกเสียง 20 เสียง
 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

-ไว้วางใจ248 เสียง
-ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง
-งดออกเสียง20 เสียง

ทั้งนี้จากผลการลงคะแนนที่ออกมาพบว่า พล.อ.ประวิตรได้รับ "ไว้วางใจ" สูงสุด  ด้าน นายจุรินทร์ ได้รับคะแนน "ไว้วางใจ" น้อยสุด

ขณะที่นายอนุพงษ์ได้รับคะแนน "ไม่ไว้วางใจ" มากสุด

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา151 วรรค4 ระบุว่า มติ "ไม่ไว้วางใจ" ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือมากกว่า239 เสียงจากสมาชิกที่มีอยู่ 477 เสียง เท่ากับว่า ทั้ง11คน ได้รับความ "ไว้วางใจ" จากสภาผู้แทนราษฎร

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tnews