พม.เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" เปิดช่องทางบริการตลอด 24 ชม.

14 กรกฎาคม 2565

พม. พร้อมช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ 1) สายด่วน พม. โทร. 1300.

พม.เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" เปิดหลายช่องทางบริการตลอด 24 ชม.

พม.เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" เปิดช่องทางบริการตลอด 24 ชม.

พม. พร้อมช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" อย่างเต็มที่ เปิดช่องทาง บริการตลอด 24 ชม. เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ 1) สายด่วน พม. โทร. 1300.

พม.เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" เปิดช่องทางบริการตลอด 24 ชม.

 

พม.เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" เปิดช่องทางบริการตลอด 24 ชม.

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการก่อเหตุดังกล่าวสร้างความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้เสียหาย นับเป็นหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของ กระทรวง พม. โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายที่ถูกคุกคามทางเพศ

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า สำหรับการ คุกคามทางเพศ หรือ Sexual Harassment เป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่ดีต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น

1) การแสดงออกทางวาจา ด้วยการพูดจาล่วงเกิน และการพูด เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมถึงสัดส่วนของร่างกาย  

2) กิริยาท่าทาง ด้วยการแทะโลมทางสายตา การจ้องมองส่วนต่างๆ ของร่างกาย  

3) การสัมผัสทางร่างกาย ด้วยความพยายามใกล้ชิดโดยไม่จำเป็น แตะเนื้อต้องตัว โอบกอดร่างกายส่วนต่างๆ  

4) การส่งข้อความในเชิงอนาจาร  ด้วยการพิมพ์ข้อความในเชิงส่อไปทางเพศ รวมไปถึงการส่งรูปภาพร่างกายหรืออวัยวะเพศให้แก่ผู้อื่น

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอย้ำว่า กระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกคุกคามทางเพศ อย่างเต็มที่ โดยเราจะรักษาความลับของท่านทุกคน และขอให้ทุกท่านออกมาปกป้องสิทธิของตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่

1) สายด่วน พม. โทร. 1300  

2) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เว็บไซต์ คลิก

3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เว็บไซต์ คลิก 

4) บ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ

5) Application คุ้มครองเด็ก

พม.เปิดช่องทางช่วยเหลือผู้ถูก "คุกคามทางเพศ" เปิดช่องทางบริการตลอด 24 ชม.