เมื่อโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

14 กรกฎาคม 2565

เมื่อโลกมีแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) จากปัญหาด้านวิกฤติเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ อาจทำให้โลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเลี่ยงไม่ได้

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) เป็นการหดตัวของวัฏจักรธุรกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอโดยรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคอย่างผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) รายจ่ายการลงทุน กําลังผลิตของภาคอุตสาหกรรม รายได้ครัวเรือน กำไรธุรกิจและเงินเฟ้อลดลง

เมื่อโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

โดยทั่วไปภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) เกิดเมื่อมีรายจ่ายลดลงอย่างกว้างขวาง (การเปลี่ยนแปลงอุปทานเป็นลบ) 
ซึ่งอาจเกิดจากหลายเหตุการณ์อย่างวิกฤตการเงิน การเปลี่ยนแปลงการค้าภายนอก และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เป็นลบ หรือการแตกของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่
จากสถานการณ์เงินเฟ้อ หรือ CPI ของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย.เพิ่มขึ้น 9.1% สูงที่สุดในรอบ 40 ปี จนธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% ในเดือนมิ.ย.
GDP ไตรมาส 2/65 หดต่อลง 2.1%.

เมื่อโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เศรษฐกิจสหรัฐ ถดถอยจริงหรือ หากพิจารณาที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 80.8 ในเดือนก.ค.
สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลายฝ่ายคาดว่า เศรษฐกิจถดถอย (recession) ในรอบนี้อาจมีความรุนแรงน้อยกว่าช่วงวิกฤติทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2550-2552
แต่อาจต้องอยู่กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) นี้เป็นเวลายาวนาน

เมื่อโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย