"กินอาหารกระป๋องมาก เสี่ยงมะเร็ง" จริงไหม อย.แจงความจริงแล้ว

13 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังว่อนข่าว "กินอาหารกระป๋องมาก เสี่ยงมะเร็ง" โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแจงความจริงแล้ว

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุว่า การรับประทานอาหารกระป๋องเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การรับประทานอาหารกระป๋องไม่เป็นอันตราย หากเลือกอาหารกระป๋องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่สภาพภาชนะสมบูรณ์ ไม่มีสนิม ฝาปิดสนิท ไม่บุบหรือรั่วและยังไม่หมดอายุ

ซึ่งอาหารกระป๋อง คือ อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิทป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก และผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนเพื่อทำลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ อีกทั้งยังสามารถเก็บอาหารกระป๋องไว้ในอุณภูมิห้องได้ แต่ไม่ควรโดนแสงแดดหรือความชื้น ด้วยวิธีการผลิตและกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้นทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารกระป๋องได้นานกว่าอาหารสด 

อย่างไรก็ตาม อาหารกระป๋องก็ คือ อาหารสำเร็จรูปชนิดหนึ่งที่มักจะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารปรุงสด จึงไม่ควรรับประทานมากเกินไปหรือไม่รับประทานเป็นประจำ และควรพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อวัน

กินอาหารกระป๋องมาก เสี่ยงมะเร็ง จริงไหม อย.แจงความจริงแล้ว

 

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews