หมอธีระ จี้รัฐนำเสนอภาพจริง ปชช.ควรรับรู้สถานการณ์จริงโควิดในไทย

10 กรกฎาคม 2565

หมอธีระ จี้รัฐนำเสนอภาพจริง เลิกเสนอภาพลวงเรื่องโควิด ประชาชนควรได้รับรู้สถานการณ์จริง ควรตระหนักคือ ปัญหา Long COVID ที่จะเกิดขึ้น บั่นทอนคุณภาพชีวิต

   จากกรณี คุณหมอธีระ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ เเพทย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ถึงสถานการณ์โควิดในประเทศไทยล่าสุด พร้อมจี้รัฐนำเสนอภาพจริง เลิกสร้างภาพลวง กระตุ้นเตือนให้เน้นการป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด หวั่นภาวะลองโควิดส่งผลกระทบให้ประเทศในระยะยาว 

โดยระบุว่า แม้สธ.ไทยจะปรับการรายงานจำนวนเสียชีวิต ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยรายงานเฉพาะเคสเสียชีวิตจากโควิด-19 โดยไม่รายงานเคสที่มีโรคร่วมแต่ติดเชื้อด้วย  ทำให้จำนวนเสียชีวิตแต่ละวันที่รายงานลดลงไปมาก
แต่หากเราติดตามสถิติ จะพบว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนเสียชีวิตต่อจำนวนประชากรของประเทศไทยนั้นยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชียมาโดยตลอด
ดังนั้นหากรวมจำนวนคนเสียชีวิตโดยมีโรคร่วมด้วย ซึ่งไม่ทราบว่ามากเพียงใด ก็จะยิ่งทำให้อัตราส่วนดังกล่าวมากกว่าที่เห็นเมื่อทราบเช่นนี้ เราจึงควรรู้เท่าทันสถานการณ์
ป้องกันตัวเป็นกิจวัตร ใส่หน้ากากเสมอเวลาตะลอนออกนอกบ้าน เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง 

ไม่กินดื่มร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวถ้าจำเป็นต้องกินดื่มกับคนอื่น ควรเว้นระยะห่าง ตอนกินดื่มไม่ควรพูดคุย หากจะพูดคุย ต้องใส่หน้ากากเสมอเวลาจะพบปะ ประชุม ควรเลี่ยงการสนทนาพูดคุยกับผู้ที่ไม่ใส่หน้ากาก

หมอธีระ จี้รัฐนำเสนอภาพจริง ปชช.ควรรับรู้สถานการณ์จริงโควิดในไทย

 

นอกจากนี้ การไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรง และเสียชีวิต แต่พึงระลึกเสมอว่าหากไม่ป้องกันตัว แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะติดเชื้อ ป่วย เสียชีวิต และเป็น Long COVID ระยะยาวได้

หมอธีระ จี้รัฐนำเสนอภาพจริง ปชช.ควรรับรู้สถานการณ์จริงโควิดในไทย
 

cr.Thira Woratanarat 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก tnews