ธอส. ปรับวงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลัง เป็น 1.5 ล้าน ผ่อนสูงสุด 40 ปี เช็คเลย

07 กรกฎาคม 2565

ธอส. ปรับวงเงินกู้ "โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2" เพิ่มจาก 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

ธอส. ปรับวงเงินกู้ "โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2" สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจาก 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระ ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท

ธอส. ปรับวงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลัง เป็น 1.5 ล้าน ผ่อนสูงสุด 40 ปี เช็คเลย

ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวด

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

ฟรี! ค่าธรรมเนียม 2 ประเภท

1.ค่าประเมินราคาหลักประกัน

2.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

สนใจขอสินเชื่อบ้านคลิก : https://bit.ly/3Mk9vFu

เพื่อขอคำแนะนำด้านสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3xyV8sV

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 65

ธอส. ปรับวงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลัง เป็น 1.5 ล้าน ผ่อนสูงสุด 40 ปี เช็คเลย