บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ล่าสุด ก.คลังเเจงเเล้ว

05 กรกฎาคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 ล่าสุดกระทรวงการคลัง ออกมาชี้เเจงข้อเท็จจริงเเล้ว

   กรณีข่าว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 จนเกิดข้อสงสัยว่า เป็นหรือไม่??? ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเเล้ว

   อัพเดทล่าสุดทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบเเล้วพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็น"ข้อมูลจริง"


  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่ผู้มีสิทธินำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระค่าก๊าซหุงต้ม ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ขอสรุปรายละเอียด วงเงินสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ดังนี้ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ล่าสุด ก.คลังเเจงเเล้ว

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) 

วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) 

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน/ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน/ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 


ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

– เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ล่าสุด ก.คลังเเจงเเล้ว

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

– เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง) 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ล่าสุด ก.คลังเเจงเเล้ว

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) – เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)