เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชีราคาพุ่ง เหตุเงินเฟ้อสูง

05 กรกฎาคม 2565

เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชีราคาพุ่ง พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อเดือนมิ.ย.สูงขึ้น 7.66% ผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ภาครัฐ-เอกชน พยายมตรึงราคาขายปลีกเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน

เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชี ผักสดขึ้นราคา เนื่องจากเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.สูงขึ้น 7.66% และได้มีการปรับราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงถึงราคาอาหารอุปโภค และบริโภค กระทรวงพาณิชย์ แจ้งถึงราคาจำหน่ายปลีกอาหารสด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าอาหารสดหลายรายการมีราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่สด ต้นหอม ผักชี และผักสดอีกหลายรายการ

 เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชีขึ้นตามติดๆ เหตุเงินเฟ้อสูง

 

เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชี ผักสดขึ้นราคา สินค้าอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุนการขนส่ง จึงทำให้วันนี้ อาหารสดหลายรายการมีราคาปรับเพิ่มขึ้น ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 105-115 บาท/กิโลกรัม, ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (ติดหนัง) ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 100-105 บาท/กิโลกรัม, ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน) ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 100-110 บาท/กิโลกรัม

 เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชีขึ้นตามติดๆ เหตุเงินเฟ้อสูง

 

เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชี ผักสดขึ้นราคา ผักสดบางรายการยังปรับขึ้นราคา ได้แก่ ต้นหอม คัด ปรับขึ้น 20 บาท/กิโลกรัม เป็น 145-150 บาท/กิโลกรัม, ต้นหอม คละ ปรับขึ้น 20 บาท/กิโลกรัม เป็น 135-140บาท/กิโลกรัม, แตงกวา คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 40-45 บาท/กิโลกรัม, แตงกวา คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 30-35 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ ราคาผักชี ราคาต้นหอม มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนก.ค.2565 แล้ว

เงินเฟ้อพุ่งสูง เนื้อไก่ขึ้นราคา ต้นหอมผักชีขึ้นตามติดๆ