JSL แถลงการณ์แล้ว ชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วน

30 มิถุนายน 2565

บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ออกแถลงการณ์ แถลงการณ์แล้ว ชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วน 1 กรกฎาคม 2565

วันนี้ 30 มิ.ย. 65 บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ได้ออกแถลงการณ์ หลังมีข่าวลือสะพัดเตรียมปิดตัว โดยระบุว่า

JSL แถลงการณ์แล้ว ชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วน

ชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วนของ บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด

บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์ การสร้างบุคลากรสำหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การรับจ้างสร้างสรรค์และผลิตงานสำหรับภาครัฐและเอกชน ติดต่อมาเป็นระยะเวลา 43 ปี ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมาก ทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมาก ทั้งผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้ตลอดมาบรัษัทฯจะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไป เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเรา แต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายได้ บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด  จึงเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลง นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

 

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ บริษัทเอเยนซี่โฆษณา ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อนในวงการ สื่อมวลชน และผู้ชมที่รัก ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา และหวังว่าในวันข้างหน้า เราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้ง รวมทั้งเรายังมั่นใจว่า คนของ เจ เอส แอล มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่จะสร้างสรรค์งานให้กับวงการ และประเทศชาติต่อไป

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

1 กรกฎาคม 2565

JSL แถลงการณ์แล้ว ชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วน