วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีวันไหนบ้าง

วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีวันไหนบ้าง

23 มิ.ย. 2565 เวลา 16:39 น.299

วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีวันไหนบ้าง โดยแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมีวันหยุดเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยจะมีวันหยุดไหนบ้าง ไปรับชมกันเลยครับ

วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีวันไหนบ้าง

วันหยุดธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษวันไหนบ้าง โดยแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมีวันหยุดเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีวันไหนบ้าง

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย คือ เป็นองค์กรของรัฐที่มี บทบาทหน้าที่ หลักในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยผ่านการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการและร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย” และค่านิยมร่วม “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน” โดยมีพันธกิจ “มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง”

วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีวันไหนบ้าง

affaliate-2

วันหยุดธนาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยกำหนดวันหยุดธนาคารและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน คือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เท่ากับว่าวันหยุดธนาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2565 มี 3 วัน ดังต่อไปนี้

- วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬบูชา 

- วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

วันหยุดธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะมีวันไหนบ้าง

สรุปได้ว่าใครที่มีความจำเป็นต้องทำธุระกรรมทางการเงินที่ธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 2565 ก็ควรตรวจสอบ วันหยุดธนาคาร กันให้ดีนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาในการทำธุระกรรม

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ