thainewsonline

เช็กระยะห่าง วัคซีนโควิด19 นานเท่าไหร่ ถึงควรฉีดเข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4)

19 มิถุนายน 2565
261
เช็กระยะห่าง วัคซีนโควิด19 นานเท่าไหร่ ถึงควรฉีดเข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4)

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยข้อมูล เช็กระยะห่าง วัคซีนโควิด-19 นานเท่าไหร่ ถึงควรฉีดเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เผยข้อมูลถึงเรื่องจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น ระบุว่า เมื่อไหร่ควรมาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 3 เข็ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ควรติดต่อรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 โดยเร็ว

เช็กระยะห่าง วัคซีนโควิด19 นานเท่าไหร่ ถึงควรฉีดเข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4)

เมื่อไหร่ ควรมาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4)

อายุ 18 ปีขึ้นไป
- เข็มที่ 2 ฉีดห่างจาก เข็มที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
- เข็มที่ 3 ฉีดห่างจาก เข็มที่ 4 ระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป 

อายุ 12-17  ปีขึ้นไป
- เข็มที่ 2 ฉีดห่างจาก เข็ม 3 ระยะเวลา 4-6 เดือนขึ้นไป

 

affaliate-2

 

เช็กระยะห่าง วัคซีนโควิด19 นานเท่าไหร่ ถึงควรฉีดเข็มกระตุ้น (เข็ม 3-4)

เคยติดเชื้อโควิด 19 ฉีดตามหลักการเดียวกันกับผู้ไม่เคยติดเชื้อ หลังติดเชื้อ 3 เดือน

- ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 6-8%
- ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต 93%
- ฉีดวัคซีน 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 76% ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต 96%

จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งรัดการฉีดเข็มกระตุ้น

 

affaliate-3