svasdssvasds
สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด กู้เงินสูงสุด5เเสน ผ่อน10ปีไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด กู้เงินสูงสุด5เเสน ผ่อน10ปีไม่ต้องค้ำ

19 มิ.ย. 2565 เวลา 19:35 น.4.3k

สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด อัพเดทล่าสุดธนาคารออมสิน เปิด สินเชื่อสวัสดิการ"สู้ภัยโควิด"  กู้สูงสุด500,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน


 อัพเดทล่าสุดธนาคารออมสิน เปิด สินเชื่อสวัสดิการ"สู้ภัยโควิด" สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสินเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด

สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด กู้เงินสูงสุด5เเสน ผ่อน10ปีไม่ต้องค้ำ

  ช่วยลดภาระ ให้คุณยิ้มออกด้วยสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” (สำหรับหน่วยงาน MOU)
 อัตราดอกเบี้ย
5.995% (MRR-0.25%) หรือ 6.245% (MRR)*
- วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท
- ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
- ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565
- ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด กู้เงินสูงสุด5เเสน ผ่อน10ปีไม่ต้องค้ำ

affaliate-2


คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

สินเชื่อออมสินสวัสดิการสู้ภัยโควิด กู้เงินสูงสุด5เเสน ผ่อน10ปีไม่ต้องค้ำ

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด