เปิดรายชื่อ "เจ้าของตู้เต่าบิน" ก่อนยกเลิกเมนูที่มีส่วนผสม กัญชา

18 มิถุนายน 2565

รายชื่อเจ้าของ "ตู้เต่าบิน" ก่อนแจ้งยกเลิกขายเมนูเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ "กัญชา" ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก "เต่าบิน" ซึ่งเป็นตู้คาเฟ่อัตโนมัติที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โพสต์ข้อความและภาพเพื่อประกาศยกเลิกขายเมนูเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยมีรายละเอียดของโพสต์ดังนี้

เต่าบิน ขออนุญาต “ปิดจำหน่าย เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อสนับสนุน และสอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

 

เปิดรายชื่อ \"เจ้าของตู้เต่าบิน\" ก่อนยกเลิกเมนูที่มีส่วนผสม กัญชา

 

ซึ่งมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบสารสกัดกัญชาของเต่าบิน มีปริมาณเพียง 0.001% น้อยกว่า (0.2%) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการส่งตัวอย่างน้ำเชื่อมกัญชาไปตรวจที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

 

รายชื่อเจ้าของ"ตู้เต่าบิน"

จากการตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ Credendata พบว่า ตู้เต่าบิน ดำเนินการโดย บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด (FORTH Vending) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH 

บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

จดทะเบียนตั้งบริษัทวันที่ 2 พ.ย. 2558 (6 ปี 7 เดือน)

ดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,070 ล้านบาท

มูลค่าบริษัท 559 ล้านบาท (52.34% ของทุน)

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 คน 

1.นายพงษ์ชัย อมตานนท์ 

2.นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม 

3.นางสาววทันยา อมตานนท์ 

4.นายภูริต ภิรมย์ภักดี

5.นายสธรรดร สัตตบุศย์ 

6.นายวรภัทร ชวนะนิกุล

รายชื่อเจ้าของ"ตู้เต่าบิน"

 

ขณะที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง นั้น จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่น่าฮือฮา เพราะมีคนที่มีชื่อเสียงเข้าไปถือหุ้นหลายคน โดยเฉพาะคนในตระกูลนักการเมืองชื่อดัง ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1.ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด

2.บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 45% 

3.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 20.56 %      

4.บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 19.35 % 

5.พงษ์ชัย อมตานนท์ 5.61 % 

6.บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 5.00 %  

7.กรุณา ชิดชอบ 1.05 %   

8.พลอย ปิ่นแสง 0.93 %  

9.ชิดชนก ชิดชอบ 0.70 %  

10.พิชิต นิ่มกุล  0.37 %  

11.โสภณ อัศวศรีวรนันท์  0.37 %  

12.ชนน์ชนก ชิดชอบ  0.35 %  

13.โชติชนก ชิดชอบ  0.35 %  

14.ไชยชนก ชิดชอบ  0.35 %  

15.ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม 

16.รังษี เลิศไตรภิญโญ  

17.วรภัทร ชวนะนิกุล  

สธรรดร สัตตบุศย์  

 

ส่วนงบการเงินบริษัท นำส่งปี 2563 

สินทรัพย์รวม 596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.23%

รายได้รวม 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.48%

รายจ่ายรวม 272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.75%

ขาดทุน 44 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น 66.51%

 

รายชื่อเจ้าของ"ตู้เต่าบิน"