svasdssvasds
ห้างดังเชียงใหม่ ยื้อไม่ไหว โดนพิษโควิดเล่นงาน ประกาศปิด

ห้างดังเชียงใหม่ ยื้อไม่ไหว โดนพิษโควิดเล่นงาน ประกาศปิด

18 มิ.ย. 2565 เวลา 8:35 น.2.4k

ห้างดังเชียงใหม่ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ยื้อไม่ไหว โดนพิษโควิดเล่นงาน ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ปิดตำนาน 30 ปี

ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ออกหนังสือประกาศเรื่อง การปิดศูนย์การค้ากาดสวนแก้วชั่วคราว ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ระบุว่า

ห้างดังเชียงใหม่ ยื้อไม่ไหว โดนพิษโควิดเล่นงาน ประกาศปิด

นับตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 และเพิ่มระดับความรุนแรงซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งต่อศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว และผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าลดลง ถึงแม้ศูนย์การค้าได้ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการลดค่าเช่า ค่าบริการ และผ่อนผันทุกวิธีทางเพื่อประคับประคองให้ผู้ประกอบการร้านค่าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นลงบ้าง

 

ในส่วนของศูนย์การค้าเอง ก็ได้พยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ปรับลดช่วงเวลาเปิด-ปิดห้างเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า ตัดลดค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกันในเร็ววัน

แต่เนื่องจากปัญหาระบาดของโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง ทำให้รายได้ของศูนย์การค้าไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น แม้จะได้ปรับลดอย่างถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับในปัจจุบันทางภาครัฐไม่มีนโยบายผ่อนปรนหรือช่วยเหลืออีกต่อไป

ห้างดังเชียงใหม่ ยื้อไม่ไหว โดนพิษโควิดเล่นงาน ประกาศปิด

 

affaliate-2

ดังนั้น หากพิจารณาจากผลการดำเนินการในปัจจุบัน ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินการศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุหยุดกิจการฉุกเฉินและส่งผลกระทบกับลูกค้ามากไปกว่านี้

ศูนย์การค้าจึงขอแจ้งว่าจะขอปิดศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อรอให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ศูนย์การค้าขอขอบพระคุณผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านที่ได้ร่วมทำธุรกิจมาตั้งแต่ต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็น อย่างไรก็ตามศูนย์การค้ายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หากมีความคืบหน้าศูนย์การค้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านทราบต่อไป บริษัทจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ห้างดังเชียงใหม่ ยื้อไม่ไหว โดนพิษโควิดเล่นงาน ประกาศปิด

ห้างดังเชียงใหม่ ยื้อไม่ไหว โดนพิษโควิดเล่นงาน ประกาศปิด

 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด