สินเชื่อให้กู้ 10,000 ผ่อนได้สูงสุด 18 เดือน ล่าสุด ธ.ก.ส. ชี้แจงแล้ว

08 มิถุนายน 2565

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง ประเด็นเรื่อง ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อให้กู้ 10,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน

สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ปล่อยให้กู้ต่อรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งต้องชำระคืนภายใน 18 เดือนนั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า 

ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็นข้อมูลจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาทจริง 

 

ซึ่งกำหนดการชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน แต่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการสินเชื่อดังกล่าว จึงขยายเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้เป็นไม่เกิน 3 ปี

สินเชื่อให้กู้ 10,000 ผ่อนได้สูงสุด 18 เดือน ล่าสุด ธ.ก.ส. ชี้แจงแล้ว

CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม