เช็กจังหวัดนำร่องประกาศ "ถอดหน้ากากอนามัย" ได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไข

เช็กจังหวัดนำร่องประกาศ "ถอดหน้ากากอนามัย" ได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไข

02 มิ.ย. 2565 เวลา 10:30 น.392

เช็กจังหวัดนำร่อง มีคำสั่งประกาศ "ถอดหน้ากากอนามัย" ได้แล้ว ภายใต้กำหนดเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เผย คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3660/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

สาระสำคัญของคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3660/2565 ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในสถานที่ปิดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมาก

 

affaliate-2

ถอดหน้ากากอนามัยได้เมื่อ

- รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
- ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณชายหาด 
  สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา ซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

เช็กจังหวัดนำร่องประกาศ ถอดหน้ากากอนามัย ได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไข

เช็กจังหวัดนำร่องประกาศ ถอดหน้ากากอนามัย ได้แล้ว ภายใต้เงื่อนไข

 

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ