"เงินอุดหนุนบุตร"อัปเดตล่าสุด รอบ มิ.ย. 65 โอนวันไหน ดูรายละเอียดเลย

01 มิถุนายน 2565

"เงินอุดหนุนบุตร"โอนวันไหน อัปเดตล่าสุด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็ครายละเอียดได้เลย

"เงินอุดหนุนบุตร" อัปเดตล่าสุด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งกำหนดจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แจ้งวันโอนเงินประจำรอบเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 600 บาท ทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2565  ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับ "เงินอุดหนุนบุตร"  

รายละเอียดการรับ "เงินอุดหนุนบุตร" มีดังนี้ 

-ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
-ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบุตร
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อยื่นคำร้องของรับสิทธิ โดย คลิกที่นี่ 
-โดยจะมีการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2565 มีดังนี้ 

เดือนมกราคม 2565     วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม 2565       วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565
เดือนเมษายน 2565      วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565     วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565     วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565     วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

สามารถเช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ "เงินอุดหนุนบุตร" ดังนี้

-เข้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่
-ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
-ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
-กดค้นหาข้อมูล

"เงินอุดหนุนบุตร"อัปเดตล่าสุด รอบ มิ.ย. 65 โอนวันไหน ดูรายละเอียดเลย