หมอยง เผยความยุ่งยากในการควบคุม "โรคฝีดาษวานร"

31 พฤษภาคม 2565

หมอยง เผยความยุ่งยากในการควบคุม "โรคฝีดาษวานร" ความกังวลหากเข้าไปติดยังสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ ที่จะยากต่อการควบคุมขึ้นอีก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับเรื่อง "โรคฝีดาษวานร" ระบุว่า

หมอยง เผยความยุ่งยากในการควบคุม โรคฝีดาษวานร

ฝีดาษวานร 2022 ความยุ่งยากในการควบคุมโรค ฝีดาษวานรที่ระบาดในปีนี้ ในยุโรปและอเมริกามีผู้ป่วยร่วม 500 ราย ส่วนใหญ่เพศชายถึง 98% และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-50 ปี ความยุ่งยากในการควบคุมโรค คือ...

หมอยง เผยความยุ่งยากในการควบคุม โรคฝีดาษวานร

 

1.อาการของโรคไม่ได้รุนแรงแบบไข้ทรพิษ ยังไม่มีใครเสียชีวิตเลย เมื่อมีอาการน้อยบางรายก็ไม่ได้รับการวินิจฉัย

2.ตุ่มที่ขึ้นก็ไม่ได้มาก 30% เกิดในที่ลับ บริเวณอวัยวะเพศ และถ้าไม่มีอาการมาก หรือตุ่มขึ้นน้อยก็จะไม่ได้พบแพทย์

3.โรคนี้ติดต่อเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ เพราะมีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

4.ไม่มีหลักฐานในการติดต่อจากสัตว์ หรือเดินทางมาจากแอฟริกา เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คน

5.ถ้าเชื้อฝีดาษวานรที่ระบาดอยู่ขณะนี้เข้าไปติดยังสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ ในตระกูลหนู กระต่าย กระรอก สัตว์เหล่านี้จะมีอาการน้อยมาก และเป็นพาหะที่จะกระจายโรคได้ จะยากต่อการควบคุมขึ้นอีก นำไปสู่การเกิดโรคประจำถิ่นขณะนี้โรคประจำถิ่นอยู่แอฟริกา มีความกังวลว่าถ้าติดในสัตว์เลี้ยงที่กำลังระบาดอยู่นี้ ก็อาจประจำถิ่นอยู่ยุโรปต่อไป

หมอยง เผยความยุ่งยากในการควบคุม โรคฝีดาษวานร