ออมสินเปิดเพจให้กู้เงินฉุกเฉิน "สินเชื่อไทรทอง" ได้ทันที 3 แสน แจงชัด

28 พฤษภาคม 2565

จากกรณีข่าวธนาคารออมสินเปิดเฟซบุ๊ก "สินเชื่อไทรทอง" กู้เงินฉุกเฉินได้ 3 แสน แจงชัดแล้ว ตรวจสอบโดยธนาคารออมสิน

วันที่ 28 พ.ค. 2565 จากกรณีข่าวธนาคารออมสินเปิดเฟซบุ๊ก "สินเชื่อไทรทอง" กู้เงินฉุกเฉินได้ 3 แสน แจงชัดแล้ว ตรวจสอบโดยธนาคารออมสิน ดังนี้

"ธนาคารออมสินเปิดเพจเฟซบุ๊ก สินเชื่อกู้เงินฉุกเฉิน"

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องธนาคารออมสินเปิดเพจเฟซบุ๊ก สินเชื่อกู้เงินฉุกเฉิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

ออมสินเปิดเฟซบุ๊กกู้เงินฉุกเฉิน "สินเชื่อไทรทอง" ได้ทันที 3 แสน แจงชัด
 

จากกรณีที่มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กโดยระบุว่าธนาคารออมสินเปิดเพจเฟซบุ๊ก สินเชื่อกู้เงินฉุกเฉิน ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าธนาคารไม่ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว และไม่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน อีกทั้งการตัดต่อภาพและนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารไปใช้ในเพจก็มิได้ขออนุญาตจากธนาคารแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารไม่ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว และไม่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน อีกทั้งการตัดต่อภาพและนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารไปใช้ในเพจก็มิได้ขออนุญาตจากธนาคารแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง

 

ออมสินเปิดเฟซบุ๊กกู้เงินฉุกเฉิน "สินเชื่อไทรทอง" ได้ทันที 3 แสน แจงชัด