svasdssvasds
ประกันสังคม ชี้แจง หลังว่อนเน็ตโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยสินเชื่อ ผ่อนนาน 36 เดือน

ประกันสังคม ชี้แจง หลังว่อนเน็ตโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยสินเชื่อ ผ่อนนาน 36 เดือน

25 พ.ค. 2565 เวลา 10:01 น.11.2k

จากกรณข่าวว่อนเน็ตเรื่อง เปิดโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยสินเชื่อผ่อนสบายสูงสุด 36 เดือน ล่าสุดประกันสังคมชี้แจงความจริงแล้ว

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสินเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกันสังคมเปิดโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยสินเชื่อผ่อนสบายสูงสุด 36 เดือน ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานประกันสังคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

ประกันสังคม ชี้แจง หลังว่อนเน็ตโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยสินเชื่อ ผ่อนนาน 36 เดือน

กรณีเพจเฟซบุ๊กได้กล่าวถึงสินเชื่อโครงการรัฐ ม.40 ที่ระบุว่าอนุมัติง่ายผ่านไว ทำได้ทุกอาชีพ โดยมีการตราสัญลักษณ์ของประกันสังคมประกอบการโฆษณานั้น ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมไม่มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น


ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 โดยได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2564) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว สามารถนำเงินกู้ที่ได้รับจาการขอสินเชื่อไปรักษาการจ้างงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยมีเงื่อนไขให้สถานประกอบการรักษาจำนวนผู้ประกันตนให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุสินเชื่อ

 

ประกันสังคม ชี้แจง หลังว่อนเน็ตโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยสินเชื่อ ผ่อนนาน 36 เดือน

affaliate-2

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สำนักงานประกันสังคมไม่มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แต่อย่างใด 


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

ขอบคุณ FB : Anti-Fake News Center Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด