สินเชื่อสวัสดิการ "สู้ภัยโควิด" ธ.ออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 500,000 ผ่อนนาน 10 ปี

24 พฤษภาคม 2565

สินเชื่อสวัสดิการ "สู้ภัยโควิด" ธ.ออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เช็กเงื่อนไขรายละเอียด

ธนาคารออมสิน เปิดโครงการสินเชื่อสวัสดิการ "สู้ภัยโควิด" สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR-0.25% ต่อปี หรือ MRR ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน) วงเงินกู้สูงสุดรายละ 500,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

 

สินเชื่อสวัสดิการ "สู้ภัยโควิด" ธ.ออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 500,000 ผ่อนนาน 10 ปี

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้


1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)


2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร


4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน


- ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน       MRR (–1.25%)  = 4.995%

- ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน   MRR (–0.25%)  = 5.995%

- ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน       MRR -1.00%)  = 5.245%

- ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน   MRR  = 6.245%


ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการกู้จะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สามารถยื่นกู้ได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

 

สินเชื่อสวัสดิการ "สู้ภัยโควิด" ธ.ออมสิน ปล่อยกู้สูงสุด 500,000 ผ่อนนาน 10 ปี


ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน