เช็กปฏิทินเดือนมิถุนายน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์อะไรบ้าง

เช็กปฏิทินเดือนมิถุนายน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์อะไรบ้าง

23 พ.ค. 2565 เวลา 14:48 น.23.6k

ปฏิทินโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เช็กรายละเอียดได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน

เกาะติดความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดย กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรรายเก่า ซึ่งจพได้รับสิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน สามารถกดเป็นเงินสดได้ เช็กตามไทม์ไลน์ดังนี้

 

เช็กปฏิทินเดือนมิถุนายน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์อะไรบ้าง

ไทม์ไลน์บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2565


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน

- เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

affaliate-2

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 - เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

-  เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

- เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 

เช็กปฏิทินเดือนมิถุนายน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิ์อะไรบ้าง

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ