ประกาศแล้ว!! โรงเรียนบางปะกอก สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลัง นร.รวมตัวประท้วง

ประกาศแล้ว!! โรงเรียนบางปะกอก สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลัง นร.รวมตัวประท้วง

19 พ.ค. 2565 เวลา 17:51 น.503

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกาศล่าสุด สั่งให้นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์ 1เดือน หลังนักเรียนรวมตัวประท้วง เจอสภาพไม่พร้อมเปิดเรียน

    จากกรณีที่มีเพจดังออกมาแฉภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางปะกอก มีสภาพไม่พร้อมในการเปิดเรียนตามปกติ ซึ่งมีการว่าจ้างผู้รับเหมามาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเรียยร้อย จนเด็กดนักเรียน ถึงขั้นรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต่อคณะผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาทราบว่าเป็นทางโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ล่าสุดทางโรงเรียนได้ออกมาประกาศชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้ว

โรงเรียนบางปะกอก สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลัง นร.รวมตัวประท้วง

  ล่าสุด ได้มีประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น 1เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

โรงเรียนบางปะกอก สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลัง นร.รวมตัวประท้วง

    โดยประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องด้วยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ำบนอาคารเรียน และสนามใต้โดม แต่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาจ้าง ทำให้เกิดฝุ่นละออง และมลพิษที่ไม่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรมาโดยตลอด

 

affaliate-2

โรงเรียนบางปะกอก สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลัง นร.รวมตัวประท้วง

  ประกอบกับการรับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และจากที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 19พฤษภาคม 2565  จึงมีมตีให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบออนไลน์ (online) ทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน  2565

โรงเรียนบางปะกอก สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลัง นร.รวมตัวประท้วง

ทั้งนี้ขอให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารจากทาง โรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง www.bpk.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

(นายโยแมน  อิ่มถวิล)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบางปะกอก สั่งเรียนออนไลน์ต่อ หลัง นร.รวมตัวประท้วง

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ