svasdssvasds
เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด-19 มาตราไหนได้เงินชดเชยเท่าไหร่

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด-19 มาตราไหนได้เงินชดเชยเท่าไหร่

18 พ.ค. 2565 เวลา 14:58 น.3.6k

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด-19 มีสิทธิได้เงินชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย มาตราไหนได้เท่าไหร่ ตรวจสอบรายละเอียด

วันที่ 18 พ.ค. 65 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ไขข้อข้องใจผู้ประกันตน กรณีติดโควิด-19 มีสิทธิได้เงินชดเชยการขาดรายได้จากการป่วยเท่าไหร่ โดยระบุว่า ติดโควิด ผู้ประกันตนทุกมาตราหายห่วงได้ เตรียมรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย ไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ไหน 

 

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด-19 มาตราไหนได้เงินชดเชยเท่าไหร่

มาตรา 33


- กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 


- กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด

ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปีตามกฎหมายแรงงาน หากเกิน 30วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50%ของค่าจ้างไม่เกิน15000 บาท


เอกสารประกอบการยื่นเบิก

1.สปส.2-01

2.ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง

3.หนังสือรับรองนายจ้าง

4.สำเนาบช.ธนาคารหน้าแรก >>> บัญชี ตัวเต็ม

5.สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

affaliate-2

มาตรา 39

รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50  โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา


มาตรา 40 

รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

 
ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนติดโควิด-19 มาตราไหนได้เงินชดเชยเท่าไหร่

 

ขอบคุณ FB : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด