สุดอาลัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดี มจร. มรณภาพแล้ว

18 พฤษภาคม 2565

ลูกศิษย์อาลัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา-รองอธิการบดี มจร. มรณภาพ หลังวูบหมดสติในห้องน้ำ สิริอายุ 62 ปี

จากกรณี เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 มีรายงานข่าว พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้มรณภาพแล้ว เนื่องจากเกิดอาการวูบและล้มในห้องน้ำ สิริอายุ 62 ปี โดยทางวัด และ มจร. จะมีการแจ้งรายละเอียดการจัดพิธีสวดอภิธรรม และสาเหตุการมรณภาพต่อไป

 

ลูกศิษย์อาลัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ มรณภาพ หลังวูบหมดสติ

ด้าน พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า อาตมาได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มจร. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เดินทางไปที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร (คณะ4 ) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลประสานงาน กรณีได้รับแจ้งว่า พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.(เชี่ยว ชิตินฺทริโย ,ตอทองหลาง) มรณภาพ โดยเมื่อไปถึงกุฏิ คณะ 4 เวลาประมาณเที่ยง ได้พบหลวงพ่อ พระมหาเสงี่ยม อายุ 81 ปี เจ้าคณะ น้องสาวของพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณะสงฆ์ ญาติโยม และมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง

 

ลูกศิษย์อาลัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ มรณภาพ หลังวูบหมดสติ
 

หลวงพ่อพระมหาเสงี่ยม เจ้าคณะ 4 เล่าว่า ปกติคณะนี้อยู่ด้วยกัน 3 รูป เจ้าคณะอายุ 81 ปี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์(เชี่ยว ชิตินฺทริโย) อายุ 61 ปีและพระอีก 1 รูป เช้าวันที่ 15 พ.ค. ก่อน เวลา 07:00 น. ยังพบพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ เดินอยู่บนคณะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลย


เช้าวันที่ 17 พ.ค. เดินมาดูที่ห้องเห็นไฟเปิด ประตูห้องเปิดแต่ไม่พบท่านพระครูฯ ไปดูที่ห้องน้ำด้านล่าง ซึ่งเป็นห้องน้ำส่วนตัว ล็อกกลอนข้างใน เปิดไฟ และมีกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรง จึงเรียกให้คนพังประตูเข้าไปดู ก็เห็นสภาพเป็นศพอยู่ในห้องน้ำ นี่คือคำบอกเล่าจากเจ้าคณะที่เห็นเหตุการณ์ท่านแรก ในเบื้องต้นจึงแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ได้มรณภาพแล้ว ส่วนสาเหตุของการมรณภาพต้องรอผลการพิสูจน์จากสถาบันนิติเวช ต่อไป ซึ่งก็ได้แต่ทราบว่าท่านมีโรคส่วนตัวอยู่หลายโรค

 

ลูกศิษย์อาลัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ มรณภาพ หลังวูบหมดสติ

 

สำหรับ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิรหาร


ประวัติการศึกษา

- พ.ศ.2519 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดตะกุดเครือปลอก จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ. 2525 สอบได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักวัดปทุมคงคาราชวรวริหาร กรุงเทพมหานคร

- พ.ศ.2528 สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

- พ.ศ.2528 สำเร็จ ระดับ 4 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

- พ.ศ.2533 สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- พ.ศ.2545 สำเร็จ M.A. (Philosophy) มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย

- พ.ศ.2554 สำเร็จ Ph.D. (Philosophy) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย


นอกจากนี้ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ เป็นบุคลากรสำคัญของ มจร. ทำงานใน มจร. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นนิสิตทดลองปฏิบัติงานคณะพุทธศาสตร์ 


- พ.ศ. 2534 เป็นพนักงานพิมพ์ดีด คณะพุทธศาสตร์ 

- พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์ 

- พ.ศ. 2535 เป็นรักษาการเลขานุการคณะพุทธศาสตร์ 

- พ.ศ. 2537 เป็นเลขานุการคณะพุทธศาสตร์ 

- พ.ศ. 2548 เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนสังคม 

- พ.ศ. 2548 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 

- พ.ศ.2553 เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน 

- พ.ศ. 2553 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 

- พ.ศ. 2555 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต

- พ.ศ. 2557 เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต 

- พ.ศ.2557 เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร 

- พ.ศ.2557 เป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ 

- พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่