18 พฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีเงินโอนเข้า เช็กสิทธิได้ค่าอะไร

17 พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันนี้มีเงินโอนเข้า เช็กไทม์ไลน์การโอนเงินเดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่

เกาะติดการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยทาง กรมบัญชีกลาง ได้มีโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 14.54 ล้านรายไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 และ 15 พ.ค. 65 สำหรับการงวดโอนต่อไปนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวันที่เท่าไหร่ติดตามไทมไลน์ ดังนี้ 

 

บัตรคนจน

ไทม์ไลน์โอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2565


วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 


วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน

- เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 - เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

-  เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)


วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 - เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)


อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวันเวลาราชการ

 

18 พฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีเงินโอนเข้า เช็กสิทธิได้ค่าอะไร