สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ กู้เงินได้30,000 ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนนาน2ปี

สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ กู้เงินได้30,000 ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนนาน2ปี

17 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 น.26.9k

สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ กู้ได้สูงสุด  30,000 บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน    ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อเพื่อคุณ ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤตโควิค-19

 ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อเพื่อคุณ  ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤตโควิค-19  สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ  กู้ได้สูงสุด  30,000 บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  ไม่ต้องใช้หลักประกัน ลงทะเบียนยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565


ทางออกของปัญหา… ถึงเวลามูฟออนชีวิต ด้วย “สินเชื่อเพื่อคุณ” ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤตโควิค-19 

สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ กู้เงินได้30,000 ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนนาน2ปี
-สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
-อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี)
-ไม่ต้องใช้หลักประกัน
-วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท
-ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี หรือ24เดือน
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ กู้เงินได้30,000 ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนนาน2ปี

affaliate-2


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

สินเชื่อออมสินเพื่อคุณ กู้เงินได้30,000 ไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่อนนาน2ปี
-ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
-เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
-ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่-กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
-เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

affaliate-3
ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ