ผู้ส่งเบี้ยประกันสังคม กู้เงินชราภาพมาใช้ก่อนได้ มีการแจงความจริงแล้ว

13 พ.ค. 2565 เวลา 18:27 น.1.8k

ผู้ส่งเบี้ยประกันสังคมทุกราย สามารถกู้เงินชราภาพของประกันสังคมได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

ผู้ส่งเบี้ยประกันสังคมทุกราย สามารถกู้เงินชราภาพของประกันสังคมได้ ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า 

การนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ในเบื้องต้นว่า จะต้องเป็นสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม โดยในรายละเอียดเงื่อนไขการกู้เงินระหว่างผู้ประกันตน และสถาบันการเงิน 

 

affaliate-2

เป็นหน้าที่ในส่วนของสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนดในขั้นแรก ก่อนที่ผู้ประกันตนจะสามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวกระทำได้ต่อเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

ผู้ส่งเบี้ยประกันสังคม กู้เงินชราภาพมาใช้ก่อนได้ มีการแจงความจริงแล้ว

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ