ลงทะเบียน"ผู้ค้าสลากดิจิทัล" เปิดรับถึง 20 พ.ค. นี้ เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น

13 พฤษภาคม 2565

ลงทะเบียน"ผู้ค้าสลากดิจิทัล" รอบที่ 2 เปิดรับถึง 20 พ.ค. นี้ เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนทำการคัดผู้ที่เข้าเกณฑ์

ลงทะเบียน "ผู้ค้าสลากดิจิทัล" เปิดรับถึง 20 พ.ค. นี้ ก่อนคัดผู้ที่เข้าเกณฑ์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากดิจิทัล รอบ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.65ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ค้าสมัครเข้ามากว่า 2 หมื่นราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5,200 ราย
 

ลงทะเบียน"ผู้ค้าสลากดิจิทัล" เปิดรับถึง 20 พ.ค. นี้ เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น

 

ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังคงเปิดรับสมัครต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 พ.ค. 65 ตามกำหนดการเดิม  หลังจากนั้น จะมีการนำรายชื่อผู้สมัครไปคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ เช่น จะต้องไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นพระภิกษุ นักบวช รวมถึงไม่มีอาชีพเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ โดยผู้ที่สมัครก่อนและผ่านคุณสมบัติ จะได้สิทธิในการเข้ามาทำสัญญากับ สนง.สลาก ก่อน จนกว่าจะครบ 5,200 ราย ขณะที่ส่วนเกินจะถูกจัดให้เป็นบัญชีรายชื่อสำรองต่อไป

เช็คคุณสมบัติผู้สมัครลงทะเบียนค้า "สลากดิจิทัล"

ผู้สมัครจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หรือผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว เมื่อสำนักงานพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จะดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เบื้องต้นจัดทำเป็นสัญญา 1 ปี โดยจะได้รับสลาก 5 เล่ม ตามสัญญานี้สัญญาเดียวเท่านั้น

สำหรับสลากที่จะได้รับสลากรายละ 5 เล่มนั้น จะนำเข้าสู่ระบบจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสํานักงานทั้งหมด เพื่อทำการจำหน่ายผ่านแอป เป๋าตัง และถุงเงิน ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียน"ผู้ค้าสลากดิจิทัล" เปิดรับถึง 20 พ.ค. นี้ เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น


ส่วนจะมีการขยายโควตาผู้ค้า "สลากดิจิทัล" หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ค้าสนใจสมัครจำนวนมากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการประเมินผลการขาย "สลากดิจิทัล"  ก่อน โดยจะรอประเมินผลจากการเปิดขายจริงอีกครั้ง แต่ขอให้มั่นใจว่า ในวันที่ 2 มิ.ย.65 ซึ่งจะเปิดขายสลากดิจิทัลวันแรก โดยเป็นของงวดวันที่ 16 มิ.ย. 65 นั้น จะมีสลากให้เลือกซื้อไม่ต่ำกว่า 5 ล้านฉบับ ในราคาใบละ 80 บาทจากจำนวนผู้ค้า 1 หมื่นราย 

ส่วนการเปิดทำสัญญาผู้ค้า "สลากดิจิทัล" รอบแรก ซึ่ง สนง.สลากได้เปิดให้ผู้ค้ารายเดิมสมัครระหว่างวันที่ 3 – 10 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครรวม 4,800 รายนั้น ขณะนี้ได้มีการทยอยเข้ามาทำสัญญาเรียบร้อยแล้วกว่า 1 พันราย ซึ่งจะมีการทยอยเข้ามาทำสัญญาต่อเนื่องจนครบทั้ง 4,800 ราย