ผู้ประกันตน ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง รับยา-รักษาฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย

13 พฤษภาคม 2565

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และบุคคลตามมาตรา 38 , 41 ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว อาการไม่รุนแรง รับยา-รักษาฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย

วันที่ 13 พ.ค. 65 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และบุคคลตามมาตรา 38 , 41 เมื่อติดโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มีอาการไม่รุนแรง สามารถรับยารักษาและแยกกักตัวที่บ้าน และมีสิทธิ์รับการรักษาฟรี

 

ผู้ประกันตน ม.33 , 39 ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง รับยา รักษาฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย


โดย สำนักงานประกันสังคม ได้มีการระบุว่า เจอ แจก จบ ประกันสังคมห่วงใยพร้อมดูแล สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และบุคคลตามมาตรา 38,41 เมื่อติดโควิด-19 (ATK พบผลเป็นบวก) ที่มีอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว ไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรับยารักษาและแยกกักตัวที่บ้าน และมีสิทธิ์รับการรักษา ดังนี้

1. สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งที่อยู่ในระบบประกันสังคม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลินิกอบอุ่น คลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ


2. สถานพยาบาลของราชการที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาลโครงการประกันสังคม


3. โรงพยาบาลอื่นที่ทำ MOU กับโรงพยาบาลคู่สัญญาประสังคม เพื่อเข้าร่วมบริการและผู้ป่วยนอก "เจอ แจก จบ" ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด


4. สามารถรับยารักษาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ร้านยาที่ให้บริการจะต้องเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านเภสัชกรรมที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่าย ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมให้บริการได้ทางเว็บไซต์ของ สปสช. www.nhso.go.th แนะนำให้ผู้ประกันตนโทรศัพท์ติดต่อร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับบริการ

สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่มีความประสงค์กักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) หรือกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) หรือ Hotel Isolation หรือ โรงพยาบาลสนาม สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคม หรือโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย (แนะนำติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับการรักษา)


สำหรับผู้ประกันมาตรา 40 หากตรวจ ATK พบผลเป็นบวก สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ โทรสายด่วน สปสช. 1330  กด 14 หรือลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยการสแกน QR code  ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือคลิกที่ลิ้งค์ http://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือแอดไลน์ สปสช. @nhso สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการ

 

ผู้ประกันตน ม.33 , 39 ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรง รับยา รักษาฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย