ห้างดังเชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

05 พฤษภาคม 2565

ห้างดังเชียงใหม่ พรอมเมนาดา (Promenada Chiang Mai) ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว หลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 มา 3 ปี

วันนี้ 5 พ.ค. 65 เพจ Promenada Chiang Mai ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว หลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 มา 3 ปี

ห้างดังเชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงทางศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประคับประคองสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี เผื่อเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน

ห้างดังเชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

ห้างดังเชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

 

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด ทางศูนย์การค้าฯ รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ศูนย์การค้าฯ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของศูนย์การค้าฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านเช่นเดิม

ห้างดังเชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

ห้างดังเชียงใหม่ ประกาศปิดชั่วคราว แบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

 

cr. Promenada Chiang Mai