มหาดไทย ชี้แจงแล้ว ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด จริงหรือ

04 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงแล้ว ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด จริงหรือ!?

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

มหาดไทย ชี้แจงแล้ว ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด จริงหรือ

กรณีข้อความที่ระบุว่ามีการจัดตั้งจังหวัดใหม่อีก 7 จังหวัด คือ จังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดเดชอุดม จังหวัดกันทรลักษณ์ จังหวัดชุมแพ จังหวัดนางรอง จังหวัดนาทวี และจังหวัดท่าศาลา จึงทำให้ประเทศไทยมีจังหวัดเพิ่มเป็น 84 จังหวัดนั้น ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด และเป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 02-221-0151

มหาดไทย ชี้แจงแล้ว ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด จริงหรือ

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 จังหวัด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม