ปล่อยกู้ 2 แสน 108 อาชีพ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ทางธ.ก.ส. ชี้แจงความจริงแล้ว

03 พฤษภาคม 2565

มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์ เรื่อง ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อ 108 อาชีพ กู้ได้ 2 แสนบาททุกอาชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ธ.ก.ส. ปล่อยให้กู้ในจำนวนเงิน 200,000 บาท ตามข้อเสนอเงินกู้กับสินเชื่อ 108 อาชีพ ซึ่งสามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำนั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า 

ปัจจุบันทางธนาคารฯ ไม่มีโครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ และไม่ได้เป็นผู้ดำเนินโครงการสินเชื่อ 108 อาชีพ ตามที่เป็นข่าว แต่ทั้งนี้ทางธนาคารฯ เคยออกสินเชื่อในลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2559 และโครงการได้จบลงนานแล้ว 

 

โดยขณะนี้ธนาคารให้บริการสินเชื่อที่สนับสนุนการผลิตแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

ปล่อยกู้ 2 แสน 108 อาชีพ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ทางธ.ก.ส. ชี้แจงความจริงแล้ว

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม