แนะแนวทางการป้องกัน โควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

27 เมษายน 2565

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพื่อสุขภาพของลูกรัก

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้ 27 เม.ย. 65 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 14,887 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,919 ราย และเสียชีวิต 125 ราย โดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์โอไมครอน หรือ โอมิครอน ที่สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว ถึงส่วนมากจะพบไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการไม่มาก ก็ไม่ควรประมาท

แนะแนวทางการป้องกัน โควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผย แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ที่มีคนจำนวนมาก ระบบระบายอากาศไม่ดี

2. สวมหน้ากากอนามัยให้เด็กตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน เว้นระยะห่าง 2 เมตร (เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่ควรสวมหน้ากาก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ)

3. สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือเข้าปากและหมั่นทำความสะอาดบ้าน พื้นผิวสัมผัส สิ่งของที่เด็กจับเป็นประจำ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ของเล่น

 

4. จำกัดกลุ่มคนที่พบเจอกับเด็ก หลีกเลี่ยงการคลุกคลี เช่น กอด จูบ หอมแก้ม

5. ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดกับเด็ก ควรฉีดวัคซีนโควิด19 ให้ครบตามกำหนด รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของแม่และทารกช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด

6. ผู้ปกครองควรสังเกตอาการตนเองและเด็ก หากมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง หรือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือตรวจ ATK เพื่อประเมนความเสี่ยง หากผลเป็นบวกติดต่อสายด่วน 1330

7. ขณะนี้ยังไม่มีคำแนะนำการฉีดวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ปกครองควรติดตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข

แนะแนวทางการป้องกัน โควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

 

ขอบคุณ FB : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข