เช็กปฏิทินเดือนพฤษภาคม บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงินโอนเข้าวันไหน

26 เมษายน 2565

ปฏิทินโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เช็กรายละเอียดรับโอนเงินทั้งหมดเท่าไร เงินเข้าวันไหนบ้าง

ความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดย กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรรายเก่าจำนวน 14.54 ล้านราย ซึ่งได้รับรับสิทธิอะไรบ้าง สามารถกดเป็นเงินสดได้ เช็กตามไทม์ไลน์ดังนี้

 

เช็กปฏิทินเดือนพฤษภาคม บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงินโอนเข้าวันไหน

 

ไทม์ไลน์บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2565


วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

- เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท

- กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน (เดือนนี้สิ้นสุดโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน 200 บาท)

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

- เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน

- เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท  ต่อเดือน 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

- เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง 

- ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

- มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท  

- เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 

 

เช็กปฏิทินเดือนพฤษภาคม บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงินโอนเข้าวันไหน