อุตุฯ แจงแล้วหลังว่อนข่าวจับตา "พายุชบา" จ่อเข้าไทย

25 เมษายน 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา แจงแล้วหลังว่อนข่าว จับตา "พายุชบา" พายุลูกใหม่จ่อเข้าไทย ยืนยันข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา

จากกรณีเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 65 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกเอกสารข่าวชี้แจงข่าวลือว่า ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์ "จับตา ชบา ว่าที่พายุลูกใหม่ จ่อเข้าไทย" โดยระบุว่าที่ "พายุชบา" จากแบบจำลอง NAVGEM ล่าสุด จ่อเข้าเวียดนามตอนกลาง และมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ในลักษณะ พายุดีเปรสชัน ในช่วงวันที่ 30 เมษายน

อุตุฯแจงแล้ว หลังว่อนข่าว พายุชบา จ่อเข้าไทย
กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และเป็นข้อความที่มาจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรง และเป็นข้อความที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากพิจารณาจากข้อมูลแบบจำลองบรรยากาศเพียงแบบจำลองเดียวอาจไม่เพียงพอ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ร่วมด้วย


จากการติดตามและการคาดการณ์สภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค.65 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลมตะวันออก ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ แต่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวยังมีความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อากาศเย็นและแห้ง เป็นอุปสรรคต่อทิศทางและการก่อตัว

-รมว.คลัง แจงอย่าหลงเชื่อข่าว "คนละครึ่งเฟส 5 รัฐจ่าย 25 %" ไม่เป็นความจริง
-สปสช เเจงเเล้ว ข้อมูลผู้เสียชีวิตของสปสช. ส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉีดวัคซีนทดลอง
-ว่อน"แบงค์พันปลอม"ระบาดเข้าไทยทั่วประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงแล้ว

หรือหากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ ตามสถิติส่วนใหญ่พายุนี้จะเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน หรืออาจจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะๆ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ทิศทางลมมีหลายกระแสและแปรปรวน


ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น หากมีสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th , Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อุตุฯแจงแล้ว หลังว่อนข่าว พายุชบา จ่อเข้าไทย