โครงการบ้านดีหนี้เบา"ออมสิน"รวมหนี้บ้าน-สินเชื่อรายย่อย เเก้หนี้ระยะยาว

22 เมษายน 2565

ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อรายย่อยเเละโครงการบ้านดีหนี้เบา​​​​​​​ ลดภาระดอกเบี้ยและค่างวด เพิ่มสภาพคล่อง เเละไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต

   ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อรายย่อยเเละโครงการบ้านดีหนี้เบา  โครงการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ ตามมาตรการบ้านดี หนี้เบา เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (refinance) และการรวมหนี้  (debt consolidation)โดยใช้หลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีเหลืออยู่  และไม่มีผลกระทบต่อประวัติข้อมูลเครดิตของลูกค้า

โครงการบ้านดีหนี้เบา\"ออมสิน\"รวมหนี้บ้าน-สินเชื่อรายย่อย เเก้หนี้ระยะยาว
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน มากแค่ไหนก็ไม่ปวดหัว
มารวมหนี้บ้านและสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ไว้ที่เดียว กับ
"โครงการบ้านดีหนี้เบา"
-ลดภาระดอกเบี้ยและค่างวด
-เพิ่มสภาพคล่อง
-ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต
ตั้งแต่วันที่ 14  มีนาคม - 31 ธันวาคม 2566
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**
โครงการบ้านดีหนี้เบา\"ออมสิน\"รวมหนี้บ้าน-สินเชื่อรายย่อย เเก้หนี้ระยะยาว


วงเงินให้กู้
สูงสุด (LTV) ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (โดยยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ เมื่อรวมกับยอดหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าของราคาหลักประกัน)

โครงการบ้านดีหนี้เบา\"ออมสิน\"รวมหนี้บ้าน-สินเชื่อรายย่อย เเก้หนี้ระยะยาว

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี**

อัตราดอกเบี้ย
-สินเชื่อบ้าน ไม่เพิ่มจากเดิม ยกเว้นกรณีมีการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


-สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยช่วงลอยตัวตามสัญญากู้เงิน บวกร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติม