thainewsonline

เปิดวิธี"ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า"ฟรี เมื่อ โดนหมากัด แมวข่วน

20 เมษายน 2565

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผย โดนหมากัด แมวข่วนไม่ต้องร้อนใจ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี

เพจเฟซุบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

โดนหมากัด แมวข่วนไม่ต้องร้อนใจ

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ

กรณีฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับบริการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในสถานพยาบาลตามสิทธิได้

ให้ผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่าย

แล้วยื่นเรื่องเบิกเงินคืนได้เฉพาะเข็มแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข เข็มต่อไปให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผู้ประกันตนไม่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เมื่อไหร่ที่ต้องฉีด

- หลังถูกสัตว์ข่วน งับ หรือกัด

- น้ำลายหรือเลือดของสัตว์ถูกผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือมีแผลเยื่อบุตาและจมูก

- กรณีสัตว์ที่กัดหนีไป หรือไม่สามารถติดตามประวัติได้

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ภายใน 5 นาที

- ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อลดอัตราเกิดโรค

- รีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดวิธี"ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า"ฟรี เมื่อ โดนหมากัด แมวข่วน