ข่าวดีผู้ว่างงาน ก.แรงงาน มีตำแหน่งว่าง 1.5 แสนอัตรา

11 เมษายน 2565

ข่าวดีผู้ว่างงาน ก.แรงงาน มีตำแหน่งว่าง 1.5 แสนอัตรา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ข่าวดีผู้ว่างงาน ก.แรงงาน มีตำแหน่งว่าง 1.5 แสนอัตรา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

กระทรวงแรงงานมีตำแหน่งงานว่าง 1.5 แสนอัตรา รองรับผู้ว่างงาน จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทรวงแรงงานมีตำแหน่งงานว่าง 1.5 แสนอัตรา รองรับผู้ว่างงาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

กระทรวงแรงงานเตรียมตำแหน่งงานว่างจำนวน 159,703 อัตรา รองรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทุกคนที่ต้องการมีงานทำโดยพร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application ประชาชนสามารถหางานเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจเหมาะสมกับตนเองและสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

 

ข่าวดีผู้ว่างงาน ก.แรงงาน มีตำแหน่งว่าง 1.5 แสนอัตรา  
 

ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงาน (Active ในระบบ) จากทั่วประเทศจำนวน 159,703 อัตราโดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานด้านการประกอบ 
2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
3. พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า 
4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ 
5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 

"ไทยมีงานทำ" เป็นเว็บไซต์สำหรับคนหางานที่กำลังมองหางาน และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพโดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่และภูมิลำเนารวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถและทักษะที่มีอยู่และยังมีการให้บริการสำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงานโดยการลงทะเบียนนายจ้างเพื่อประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้หางานซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานชั้นนำ 

สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำและนายจ้าง/สถานประกอบการ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์  https://www.mol.go.th/ /หรือโทร 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

ข่าวดีผู้ว่างงาน ก.แรงงาน มีตำแหน่งว่าง 1.5 แสนอัตรา

 

ขอบคุณ Anti-Fake News Center Thailand